Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ (PRIEŠ MOKESČIUS)

 

 

 

PAREIGYBĖ

 

 

Etatų skaičius

Darbo užmokestis

2017 m.  vidutinis, Eur

Darbo užmokestis

2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis

2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis

2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis

2018 m. IV ketv.

Koeficientas Darbo užmokestis eurais Koeficientas Darbo užmokestis eurais Koeficientas Darbo užmokestis eurais Koeficientas Darbo užmokestis eurais Koeficientas Darbo užmokestis eurais
Direktorius 1 9,10 1187,55 9,10 1205,75 9,10 1205,75        
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 7,39 964,40 7,39 979,18 7,39 979,18        
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 3,83 499,82 3,83 507,48 3,83 507,48        
Vyriausiasis buhalteris 1 4,98 649,89 4,98 659,85 4,98 659,85        
Socialinis pedagogas 1 5,10 665,55 5,10 675,75 5,10 675,75        
Psichologas 1 4,85 632,93 4,85 642,63 4,85 642,63        
Specialusis pedagogas 1 3,62 472,41 3,62 479,65 3,62 479,65        
Mokytojas

( už 18 val.)

2

1

3,21

3,24

418,91

422,82

3,31

3,41

438,58

451,83

3,31

3,41

438,58

451,83

       
Vyresnysis mokytojas

( už 18 val.)

1

3

21

 

3,53

3,67

 

455,45

478,94

3,49

3,53

3,67

462,43

467,73

486,28

3,49

3,53

3,67

462,43

467,73

486,28

       
Mokytojas metodininkas

 ( už 18 val.)

6 3,93 512,87 3,93 520,73 3,93 520,73        
Bibliotekininkas 1 4,29 559,85 4,29 568,43 4,29 568,43        
Raštvedys 1 3,52 459,36 3,52 466,40 3,52 466,40        
Elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas 0,5 3,04 198,36 3,16 209,35 3,16 209,35        
Kompiuterių tinklo administratorius 0,5 3,07 200,32 3,18 210,68 3,18 210,68        
Autobuso vairuotojas 1 3,22 420,21 3,22 426,65 3,22 426,65        
Valytojas 5,5 X 380,00 X 400,00 X 400,00        
Kiemsargis 1 X 380,00 X 400,00 X 400,00        
Mokyklos budėtojas 1 X 380,00 X 400,00 X 400,00        
Rūbininkas 1 X 380,00 X 400,00 X 400,00        
Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas 2 X 380,00 X 400,00 X 400,00