Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ (PRIEŠ MOKESČIUS)

 

 

 

PAREIGYBĖ

Darbo užmokestis

2017 m.  vidutinis, Eur

Darbo užmokestis

2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis

2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis

2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis

2018 m. IV ketv.

Etatai Darbo užmokestis vidutinis eurais Etatai Darbo užmokestis vidutinis eurais Etatai Darbo užmokestis vidutinis eurais Etatai Darbo užmokestis vidutinis eurais Etatai Darbo užmokestis  vidutinis eurais
Direktorius 1 1187,55 1 1205,75 1 1205,75 1 1299,42    
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 964,40 2 979,18 2 979,18 2 998,72    
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 499,82 1 507,48 1 507,48 1 512,41    
Vyriausiasis buhalteris 1 649,89 1 659,85 1 659,85 1 662,20    
Socialinis pedagogas 1 665,55 1 675,75 1 675,75 1 675,80    
Psichologas 1 632,93 1 642,63 1 642,63 1 642,92    
Specialusis pedagogas 1 472,41 1 479,65 1 479,65 1 442,50    
Mokytojas

(už 18 val. iki

2018-08-31)

2

1

418,91

422,82

2

1

438,58

451,83

2

1

438,58

451,83

2 723,73    
Vyresnysis mokytojas

(už 18 val. iki

2018-08-31)

1

3

21

 

455,45

478,94

1

3

21

462,43

467,73

486,28

1

3

21

462,43

467,73

486,28

24 724,69    
Mokytojas metodininkas

 (už 18 val. iki

2018-08-31)

6 512,87 6 520,73 6 520,73 7 595,42    
Bibliotekininkas 1 559,85 1 568,43 1 568,43 1 572,55    
Raštvedys 1 459,36 1 466,40 1 466,40 1 464,07    
Elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas 0,5 198,36 0,5 209,35 0,5 209,35 0,5 209,25    
Kompiuterių tinklo administratorius 0,5 200,32 0,5 210,68 0,5 210,68 0,5 210,85    
Autobuso vairuotojas 1 420,21 1 426,65 1 426,65 1 424,54    
Valytojas 5,5 380,00 5,5 400,00 5,5 400,00 5,5 400,00    
Kiemsargis 1 380,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00    
Mokyklos budėtojas 1 380,00 1 400,00 1 400,00 1 398,86    
Rūbininkas 1 380,00 1 400,00 1 400,00 1 402,04    
Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas 2 380,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00